Mesures urgents en matèria fiscal i tributària

Mesures urgents en matèria fiscal i tributària

04-01-2012: El passat 31 de desembre es va publicar al BOE el Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic. Aquest reglament recull nombroses modificacions fiscals i tributàries, com el pagament fraccionat de l'impost sobre societats, modificacions en l'impost sobre béns immobles o la taxa de domini públic radioelèctric.

Alguns dels aspectes més destacats són:

  • La supressió de la compensació equitativa per còpia privada
  • La derogació de la renda bàsica d'emancipació dels joves
  • La creació d'un gravamen complementari a la quota íntegra estatal en l'impost sobre la renda de les persones físiques.
  • La introducció de modificacions en els pagaments a compte, que s'estenen a l'IRPF, l'IS i l'IRNR.
  • La modificació del TRLIS que eleva des del 1 de gener de 2012 fins al 31 de desembre de 2013 el percentatge de retenció del 19 al 21 per cent.

Així mateix, es prorroguen mesures que finalitaven el 31 de desembre de 2011 com el tipus de gravamen reduït en l'Impost sobre Societats per manteniment o creació d'ocupació i l'aplicació del tipus reduït del 4 per cent a determinats lliuraments d'habitatges, pels efectes beneficiosos que poden exercir sobre l'activitat econòmica, entre d'altres.

Per més información, contactar amb el nostre despatx professional.

Contacte

Oficinas

  • Alella
  • Barcelona
C/Anselm Clavé, nº 5 baixos
08328 Alella
:+34 93 540 89 24
Fax:+34 93 540 96 98
Email:info@pujoladvocats.es

© 2020 Pujol Advocats, advocats i gestors administratius