Taxes judicials

Aprobació de la Llei 10/2012 de 20 de novembre en virtud de la qual es regulen les taxes en l’ambit de l’Administració de Justicia, ara reformada amb carácter d’urgència a través del RD Llei 3/2013 de 22 de febrero, reduint l’import en un 80% de les taxes judicials de carácter variable i mantenint l’import de les taxes fixes. Aquesta reforma, hem de dir què, resta molt lluny de les peticions què s’estan sol.licitant des del mon de l’Advocacia española, i en particular, la catalana amb el Consell de l’Advocacia Catalana al capdavant. TE ADJUNTO IMAGEN DE STOP TAXES JUDICIALS PARA INCORPORAR.

Contacte

Oficinas

  • Alella
  • Barcelona
C/Anselm Clavé, nº 5 baixos
08328 Alella
:+34 93 540 89 24
Fax:+34 93 540 96 98
Email:info@pujoladvocats.es

© 2019 Pujol Advocats, advocats i gestors administratius